Kvalitný servis okien Vám dokáže ušetriť nemalé náklady

Servis okien Banská Bystrica

Ak je dom, alebo bytovka správne zateplená a okná sú zároveň osadené správnym technologickým postupom, práve okná sú miestom kadiaľ nám dokáže uniknúť až 40% vyrobeného tepla.

Viac ako polovicu tvorí samotná kvalita okenného profilu ako aj vlastnosti okien.  Zvyšných až 20% úniku tepla, v extrémnych prípadoch, môže byť spôsobený práve nedostatočným nastavením.

Vedeli ste, že...

Nesprávnym nastavením vám v extrémnych prípadoch môže unikať až 20 % vyrobeného tepla?

kto sú naší

Servisní technici

Do nášho tímu prejavuje záujem množstvo technikov. Naše nároky na kvalitu práce sú však veľmi vysoké a proces výberu nového technika je veľmi prísny. Práve preto náš servisný tím tvoria všetko špičkoví servisní technici, ktorí v minulosti pracovali s nastavovaním okien minimálne 10 rokov.

Servisní technici sú odborne aj technicky neustále preškolovaní a práve preto si vedia svoju prácu zagarantovať natoľko, že aj my, ako spoločnosť, vám automaticky poskytujeme záruku na servisné služby až 12 mesiacov.

V zimných mesiacoch naši technici využívajú pri svojej práci termopušku, ktorou vám informatívne vedia zmerať teplotné úniky vo vašej domácnosti.

 

Často kladené otázky

Je veľa príčin, ktorý sa podpisujú pod rozštelovanie okien. Tou najväčšou je bežný fyzikálny jav nazývaný roztiažnosť.

Ako oceľové výstuhy, tak aj samotný plastový profil, sa zmenou ročných období rozťahujú a opätovne sťahujú.

 • Počiatočné základné nastavenie
 • V menšej miere statika domu
 • Vo väčšej miere používanie
 • V najväčšej miere striedanie ročných období


Nie je dôležitý ani tak vek okien ako to, koľkokrát okná boli servisované. Medzi 2-4 týždňom po osadení si okná „sadnú“, práve preto je dôležité, aby v tomto období montážna firma prišla a urobila základné nastavenie.

Tie špičkové firmy vám prídu základné nastavenie zrealizovať pred koncom záruky ešte raz.

 • Správny výber okna
 • Musia byť presne vyrobené
 • Musia byť správne osadené
 • Hlavne musia byť správne nastavené (naštelované).

Ak je dom, alebo bytovka správne zateplená a okná sú zároveň osadené správnym technologickým postupom, práve okná sú miestom kadiaľ nám dokáže uniknúť až 40% vyrobeného tepla.

Viac ako polovicu tvorí samotná kvalita okenného profilu ako aj vlastnosti okien. Zvyšných až 20% úniku tepla, v extrémnych prípadoch, môže byť spôsobený práve nedostatočným nastavením.

 • Znižujete životnosť tesnenia, čo vás môže výjsť až viac ako 90€ na jednom okennom krídle
 • Poškodenie a zhrdzavenie pántov, čo vás pri výmen môže stáť až 40€ za jeden pánt
 • Riziko úniku termoizolačného plynu z medzisklia, čo zo skúseností samotná oprava býva od 150 € nahor
 • Pripravujete vašu rodinu o všetky peniaze, ktoré doslova vyhadzujete von oknom, únikom tepla do exteriéru.

Naše služby poskytujeme v:

Badín, Baláže, Banská Bystrica, Brusno, Čerín, Dolná Mičiná, Dolný Harmanec, Donovaly, Dúbravica, Hramanec, Hiadeľ, Horná Mičiná, Horné Pršany, Hrochoť, Hronsek, Kordíky, Králiky, Kynceľová, Ľubietová, Lučatín, Malachov, Medzibrod, Môlča, Moštenica, Motyčky, Nemce, Oravce, Podkonice, Pohronský Bukovec, Poniky, Povrazník, Priechod, Riečka, Sebedín – Bečov, Selce, Slovenská Ľupča, Špania Dolina, Staré Hory, Strelníky, Tajov, Turecká, Vlkanová a rovnako aj po celom Slovensku.

Už 8 rokov zvyšujeme

Kvalitu života

0
0 +
zrealizovaných servisov